12 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har och

namns­dag. Char­lot­ta är franskt och den kvinn­li­ga for­men av Char­lot, di­mi­nu­ti­vet för Char­les, ”Lil­le Char­les”. Nam­net kom hit på 1600-ta­let och var van­ligt vid för­ra se­kel­skif­tet. Om­kring 27000 he­ter Char­lot­ta, cir­ka 6000 har det som till­tals­namn el­ler förs­ta för­namn. Lot­ta är kort­nam­net för Char­lot­ta. Det bör­ja­de an­vän­das som smek­namn på 1700-ta­let och bör­ja­de an­vän­das som of­fi­ci­ell namn­form på 1960- och 1970-ta­len. Om­kring 4 900 he­ter Lot­ta, cir­ka 3 600 kall­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.