Ax­ling tog Vm-guld igen

Hallands Nyheter - - Sporten -

THAIBOXNING: Pa­tri­cia Ax­ling för­sva­ra­de sitt Vm-guld från ifjol när hon vann årets fi­nal i Minsk. ”Så otro­ligt him­la skönt” sä­ger hon. Det blev en en­kel se­ger över Erin Ji­me­nez i fi­na­len i 57-ki­los­klas­sen. Svens­kan vann al­la tre ron­der­na.

Den förs­ta ron­den var den jäm­nas­te. Då or­ka­de Ji­me­nez hänga med hygg­ligt i clin­chen, men så fort mat­chen släpp­tes ut på di­stans var Ax­ling obe­vek­lig i sin box­ning.

”Jag märk­te di­rekt att hon var li­te av­vak­tan­de och hon kän­des li­te ner­vös. Jag ha­de bra koll på hen­ne un­der he­la mat­chen egent­li­gen”, sä­ger hon till bu­do­kamp­sport.se.

I slu­tet be­va­ka­de Ax­ling sin led­ning, men var än­då den som var mest of­fen­siv och hen­nes and­ra ra­ka Vm-ti­tel, ef­ter fjol­å­rets i Jön­kö­ping, var ald­rig ho­tad.

”Det är fak­tiskt helt otro­ligt him­la skönt. Jag märk­te av en an­nan sorts press i år, fram­för allt på SM. Jag vil­le verk­li­gen in­te bli en one-hit-won­der, och nu har jag be­vi­sat att jag kan vin­na ock­så som re­ge­ran­de mäs­ta­re”, sä­ger hon.

Eri­ca Björ­nestrand, An­na Strandberg och Ang­e­la Ma­mic för­lo­ra­de si­na fi­nal­mat­cher. När­mast gul­det var Ma­mic som vann en rond mot rys­kan An­na Ta­ra­so­va i 71-ki­los­klas­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.