Glöm­de dis­pen­sen – fast för dop­ning

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Gif Sundsvalls Jo­nat­han Mor­say har tes­tats po­si­tivt för dop­ning. Men den 19-åri­ge mitt­fäl­ta­ren slip­per un­dan med en till­rätta­vis­ning.

– Han blev helt för­tviv­lad när han fick be­ske­det om pro­vet men man mås­te va­ra med­ve­ten om hur nog­grant man mås­te han­te­ra al­la så­da­na här sa­ker, sä­ger sport­che­fen Urban Hag­blom till Af­ton­bla­de t.

Mor­say li­der av bar­nast­ma och har fått ut­skri­ven me­di­cin av lä­ka­re. Han har dock in­te be­hövt an­vän­da me­di­ci­nen på fle­ra år och ha­de där­för in­te sökt dis­pens för me­di­ci­nen.

Men nat­ten in­nan han dop­nings­testa­des vid Gif­far­nas trä­nings­an­lägg­ning fick Mor­say pro­blem med and­ning­en och tog då me­di­ci­nen Bri­ca­nyl.

Dop­nings­kom­mis­sio­nen an­ser Mor­says be­skriv­ning av hän­del­sen som tro­vär­dig och straf­fet stan­nar vid en till­rätta­vis­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.