Mff-back bor­ta res­ten av vå­ren

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Mal­mö FF:S yt­ter­back Pa Ko­na­te blir bor­ta res­ten av vår­sä­song­en ef­ter att han ska­dat lå­ret i mån­da­gens match mot Elfs­borg.

”Det är en kon­sta­te­rad mus­kel­brist­ning, men sen­fäs­te­na är in­tak­ta och det är po­si­tivt. Det kom­mer in­te att be­hö­vas nå­gon ki­rur­gisk åt­gärd, ut­an nu på­bör­jar vi re­ha­bi­li­te­rings­fa­sen”, sä­ger MFF:S fy­si­o­te­ra­peut Jesper Ro­berts­son i ett press­med­de­lan­de. Ska­dan gör att Ko­na­te där­med riskerar att mis­sa U21-EM i Po­len i ju­ni. ”Men vi har go­da för­hopp­ning­ar om att han ska va­ra åter­ställd till när vi kör igång igen ef­ter det all­svens­ka up­pe­hål­let”, sä­ger Jesper Ro­berts­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.