Hen­ke till VM: ”Jag vill spe­la med Jo­el”

Hallands Nyheter - - Sporten - JO­HAN RYLANDER 031-62 41 75 jo­han.rylander@gp.se

Sve­ri­ge får för­stärk­ning i VM – av Hen­rik Lun­dqvist och Nick­las Bäck­ström. – Det kan va­ra sista chan­sen att spe­la för Sve­ri­ge, sä­ger mål­vak­ten.

New York Rang­ers åk­te i förr­går natt ur Stan­ley Cup-slut­spe­let. 2–4 i mat­cher mot Erik Karls­sons Ot­ta­wa Se­na­tors sved för­stås re­jält för Lun­dqvist, som ha­de tänkt sig att li­ra hoc­key minst en må­nad till.

Men det sved sam­ti­digt in­te vär­re än att världs­mål­vak­ten sät­ter sig på ett flyg­plan från New York till Tyskland se­na­re i dag ...

PÅ TRÄ­NING­EN MED Rang­ers un­der tors­da­gen så be­kräf­ta­de Lun­dqvist för NHL:S ut­sän­de Dan Ro­sen att han kom­mer till VM – och åter­före­nas med lil­le­bror Jo­el, som ock­så är lag­kap­ten för Sve­ri­ge.

Jo­el, till var­dags kap­ten i Frölun­da, har le­gat lågt i sms-kon­tak­ten med den be­svik­ne bror­san – men skic­ka­de ett mess om att det var bra vä­der i Köln.

Det kan för­stås ha på­ver­kat en del.

– Jag vill spe­la med Jo­el, det är tolv år se­dan se­nast. Dess­utom har jag väl­digt myc­ket ben­sin kvar i tanken. Det känns bra, sä­ger Hen­rik.

EN AN­NAN OR­SAK till Vm-be­slu­tet är att NHL stängt ute si­na spe­la­re från OS i Sydkorea näs­ta vin­ter. Just OS är en tur­ne­ring som Lun­dqvist äls­kat – och äls­kar – att spe­la.

– När Nhl-spe­lar­na in­te kom­mer att åka till OS så kän­de jag att det här kan va­ra den sista chan­sen som jag har att re­pre­sen­te­ra Sve­ri­ge, sä­ger Hen­rik Lun­dqvist.

Med Lun­dqvist i trup­pen har Sve­ri­ge 17 Nhl-spe­la­re – ett pryd­ligt re­kord för svensk hoc­key. Och det till­kom en stund se­na­re yt­ter­li­ga­re ett världs­namn som num­mer 18.

Nick­las Bäck­ström och Washing­ton Ca­pi­tals åk­te ut slut­spe­let mot Pitts­burgh Pen­gu­ins i går natt – och ef­ter Hen­kes ja tack blev ock­så den svens­ke cen­tern su­gen på att åka till Tyskland och spe­la för Tre Kro­nor och för­bunds­kap­te­nen Ri­kard Grön­borg.

Dä­re­mot har Hen­rik Lun­dqvists lag­kom­pis Mi­ka Zi­ba­ne­jad i Rang­ers tac­kat nej till Vm-spel. Han är ut­an kon­trakt – och vå­gar där­med in­te spe­la i tur­ne­ring­en.

Bild: THO­MAS JO­HANS­SON

KOM­MER. Hen­rik Lun­dqvist i Tre Kro­nor-dräk­ten ifjor – nu kom­mer han att dra den på sig igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.