Hög klass då pokal­fi­na­ler­na av­görs!

Hallands Nyheter - - Sporten -

JENNIFER TILLMAN TRAV­KUSK

(V75-3) har gått bra var­je gång på slu­tet. Han bör kom­ma bra på det här och har bra chans. Spring­fi­eld (V75-6) var mål­fo­to från att kva­la in till Kung­a­po­ka­len. Han öpp­nar vasst och var jät­te­fin i spets se­nast. Gi­ven spik.

Le­o­nas Sa­mi (V75-4) gör bra lopp var­je gång. Se­nast av­slu­ta­de han vasst. Nu har han bra star­trygg och kan sit­ta bra på det, mås­te pas­sas. Do­mi­ni­on Be­ach (V75-7) är en jät­te­fin häst. Det kans­ke blir skor­ryck nu. Det blir väl­digt spän­nan­de på ho­nom.

Pokal­fi­na­ler­na är öpp­na och svår­tip­pa­de. I sto­nas (V75-1) vill jag var­na för två häs­tar, Que­bec CD och Cash Cro­we. Kung­a­po­ka­len (V75-7) hål­ler väl­digt hög klass. Ma­ket­he­mark har va­rit fan­tas­tiskt fin i år. Han är gi­ven. Justice Ås ska man ock­så se upp med.

V75-1: 1, 3, 4, 5, 6, 12

V75-2: 1, 7, 8, 9, 11, 12

V75-3: 6 Bra­vo Na­va­ro­ne.

V75-4: 1, 3, 6, 8, 12

V75-5: 1, 4, 7

V75-6: 1 Spring­fi­eld

V75-7: 2, 3, 4, 5, 7 2700 ra­der, 1350 kro­nor Vil­ken bredd svensk travsport har. Vec­ka ef­ter vec­ka körs det topp­lopp på V75, oav­sett vart i lan­det om­gång­ens körs. På lör­dag då Åby står som värd blir det ex­tra vas­sa lopp då Kung­a­po­ka­len och Drott­ning­ens Po­kal av­görs som V75-1 och V75-7. Bå­da lop­pen är öpp­na, Drott­ning­ens ser riktigt öp­pet ut. Ma­ket­he­mark är mo­ti­ve­rad fa­vo­rit i Kung­a­po­ka­len men ing­en gi­ven vin­na­re. Om­gång­ens bästa spik är Bra­vo Na­va­ro­ne i V75-3. Pre­cis som se­nast, då det blev nio fem­mor, blir det en spik. Per-an­ders Jo­hans­son per-an­ders.jo­hans­son@tt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.