VI SOM VILL TILL SPETS

Hallands Nyheter - - Sporten -

V75-1. 1 Gin­ny We­as­ley öpp­na­de vasst se­nast. Spår 1 är svårt på Åby men hon bör få en bra start. 3 Dixi Si­su och 5 Que­bec CD är snab­bast av öv­ri­ga, se­dan sö­ker sig nog gär­na både 4 Un­di­ne och

6 Cad­die Li­si­eux fram ti­digt.

V75-2. 3 Je T’ai­me Ru­inart öpp­nar bra i volt­start och vill till led­ning­en. 5 Önas Ida kan öpp­na men har säm­re spår. Från spring­spår är 7 Do­na­to E snabb och han är spetsfa­vo­rit.

V75-3. 3 Sugar­mak­mecrazy kan nog öpp­na bätt­re än vi­sat men kan in­te sva­ra 7 Of­fi­cer CD som blå­ser till spets. 6 Bra­vo Na­va­ro­ne får se­dan ta över spet­sen.

V75-4. Riktigt lu­rigt, lä­get gyn­nar

1 Bour­bon Rain, 2 Rex La­ne gyn­nas av vol­start. 6 Up­stream är svår­be­dömd, 7 Di­no Bag­gio öpp­na­de bra 25/3. Mås­te vi hål­la fram nå­gon blir det Rex La­ne.

V75-5. 1 Spring Erom kan öpp­na bra. 2 Ma­gic To­nigt lad­das knap­past, 3 Ed­war Ale och 4 Ka­dett CD lad­das för att för­sö­ka ut­ma­na och längst ut kan 7 On Track Pi­ra­ten öpp­na. För­del Ed­ward.

V75-6. 1 Spring­fi­eld bör spet­sa trots in­ner­spår. 4 Ka­lan­choe PR och 5 Nonstop Che­ri ut­ma­nar.

V75-7. 1 Monark New­men är knap­past snabb nog att spet­sa.

3 Dei­mos Ra­cing bör ta sig för­bi

2 Ga­reth Bo­ko. Ut­i­från är nog

5 Justice Ås all­ra snab­bast. Kan

7 Do­mi­ni­on Be­ach va­ra först fram­me och få ta över?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.