An­ders Wen­din: myc­ket bätt­re

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

I höst kom­mer ock­så känd som Mo­ney­brot­her, tränga långt in i svens­kar­nas med­ve­tan­de när han ska va­ra med i TV4:S suc­cé­pro­gram ”Så myc­ket Bätt­re”. Det är många eta­ble­ra­de, gans­ka kän­da, men in­te jät­te­kän­da, mu­si­ker som får sitt sto­ra folk­li­ga ge­nom­brott ef­ter med­ver­kan i det­ta pro­gram. Det är in­te orim­ligt att An­ders Wen­din kom­mer att ha ett fullspäc­kat kon­sert­pro­gram un­der hös­ten, vintern och kom­man­de som­mar. Men re­dan nu har vi i Hal­land möj­lig­het att se ho­nom, fle­ra gång­er. I kväll spe­lar han på Var­bergs teater som en del av pro­gram­met ”Pop på te­a­tern”. Där har ti­di­ga­re Christian Kjell­van­der och Fri­da Hyvö­nen spe­lat. An­ders Wen­din kom­mer ock­så till­ba­ka till Ma­jas vid ha­vet (29/7) i som­mar, där han har spe­lat fle­ra gång­er för­ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.