No­stal­gishow: Mu­sik från förr

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Den som vill för­länga hel­gen kan ta sig till Var­bergs teater på mån­dags­kväl­len.

18.00 står grup­pen Mil­da Mak­ter på scen med sin show­re­vy där publi­ken får åter­upp­le­va hit­sen från 20- till 60-tal. Kans­ke minns nå­gon grup­pen från de­ras fram­trä­dan­de på Allsång på Skan­sen 2015? Det är ”en kom­pott av sång, ko­mik, dans och sväng fram­fört i en bland­ning av re­vy, allsång och show”, en­ligt ar­ran­gö­rer­na. Re­gis­sör och ma­nus­för­fat­ta­re Kent Ols­son har bland an­nat skri­vit och re­gis­se­rat Af­ter Darks fö­re­ställ­ning­ar de se­nas­te fem­ton åren. – Det är så myc­ket min­nen som speglas i publi­kens ögon un­der en fö­re­ställ­ning och ef­teråt, när vi per­son­li­gen tac­kar publi­ken i fo­a­jén. Det blir många be­rät­tel­ser och anek­do­ter från be­sö­kar­na, berättar de fy­ra ar­tis­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.