Ef­ter­läng­tat skiv­släpp:

Tre år se­dan sist

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

2014 släpp­te al­bu­met Ae­li­ta. Nu tre år se­na­re är det dags för al­bum­släpp igen – det förs­ta ef­ter för­grunds­fi­gu­ren Gustaf Noréns av­hopp. Det nya al­bu­met sägs va­ra mer de­mo­kra­tiskt fram­ar­be­tat, av he­la ban­det. Ba­sis­ten bor i Halm­stad och någ­ra lå­tar, bland an­nat ti­tel­spå­ret, fär­dig­ställ­des hem­ma hos ho­nom. Läs ett re­por­tage om Halm­stad­bon och nya ski­van i mor­gon­da­gens tid­ning, då ski­van släpps.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.