Byg­de­gårds­spel­ning:

Till­baks på ru­ta ett

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Hos dig är jag stark. Hos dig är jag uu­un­der­bar. Hos dig har jag allt. Där vå­gar jag stan­na kvar. Men om du in­te ser .... Jag skul­le kun­na fort­sät­ta he­la tex­ten ige­nom. Jag var i ti­o­års­ål­dern och ÄLS­KA­DE Pa­trik Isaks­son. ”1985”. ”Till­baks på ru­ta ett”. ”Du får göra som du vill”. ”Kom ge­nom eld”. Man­nen är en hit-ma­ka­re! Och på fre­dags­kväl­len står han på scen i Kö­inge byg­de­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.