Ud­da tolk­ning­ar av Ted

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JO­HAN LINDQVIST

In­spi­re­rad av tek­ni­ken han an­vän­de un­der ar­be­tet med Sven­ber­til Tau­be, att ploc­ka ut sång­en och se­dan ad­de­ra mu­si­ken steg för steg, har Pe­ter Nordahl ploc­kat fram ori­gi­nal­ban­den med Ted Gär­destads äls­ka­de lå­tar. Se­dan har han likt en ki­rurg ploc­kat ut Teds sång och bör­jat om från bör­jan med ar­range­mang för Norr­kö­pings sym­fo­nior­kes­ter. Re­sul­ta­tet är bit­vis his­nan­de vac­kert, Nordahl är be­vis­li­gen enormt be­gå­vad och en­ga­ge­rad i upp­gif­ten och Gär­destads lå­tar pas­sar bra i sam­man­hang­et. Men en del av mig tyc­ker det är en li­te kons­tig idé att göra så­här. Kul som pro­jekt, men jag vill in­te att det blir en va­na med fler rös­ter som in­te läng­re finns med oss.

POP/SYMFONISKT

PE­TER NORDAHL Ted Gär­destad: Sig­ne­rat Pe­ter Nordahl (Sto­ri­es/uni­ver­sal)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.