The Char­la­tans med ett nytt al­bum

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: är på gång med en ny ski­va. Den 28 maj släpps

det brit­tis­ka ban­dets 13:e ski­va se­dan de­bu­ten och upp­föl­ja­re till 2015 års Mo­dern na­tu­re. Bland gäs­ter­na på ski­van finns bland and­ra Paul Weller och John­ny Marr. The Char­la­tans slog ige­nom i bör­jan av 90-ta­let och blev ett av de sto­ra ban­den in­om Madches­ter­rö­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.