Fak­ta:

Let’s dan­ce

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­RIA HALL TT

I fi­na­len kom­mer pa­ren att dan­sa tre dan­ser var. * An­ja Pär­son och Cal­le Ster­ner (sam­ba, wie­ner­vals och ett show­num­mer) Te­le­fon­rös­ter: 099 – 41401, sms­rös­ter: An­ja till 72400 * Jesper Blomqvist och Malin Wat­son (sam­ba, ame­ri­can smooth och ett show­num­mer) Te­le­fon­rös­ter: 099-41402, sms­rös­ter: Jesper till 72400 Fi­na­len av Let’s dan­ce sänds på TV4 fre­da­gen 12 maj 20.00.

var po­äng­en ef­ter förs­ta om­gång­en li­ka för al­la tre pa­ren, men till sist skic­ka­des skå­de­spe­la­ren El­len Berg­ström hem.

Vem som vin­ner i fi­na­len är svårt att sä­ga, kon­sta­te­rar An­ders Öfver­gård, som blev fem­ma i täv­ling­en.

– Det blir tajt, Jesper har ju snab­ba föt­ter med sig sen fot­bol­len, och An­ja en fan­tas­tisk kropps­kon­troll. Men jag tror att hon har en för­del ef­tersom hon är när­ma­re id­rotts­kar­riä­ren och har en bätt­re fo­kus­in­stinkt, sä­ger An­ders Öfver­gård.

DU­ELL. Fö­re det­ta fot­bolls­proff­set Jesper Blomqvist dan­sar med Malin Wat­son i fi­na­len av Let’s dan­ce. Fö­re det­ta ski­då­ka­ren An­ja Pär­son dan­sar med Cal­le Ster­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.