Pri­ser­na på lunch fort­sät­ter att öka

Hallands Nyheter - - Konsument -

PRIS: En­ligt re­stau­ranggui­den Gastro­ga­te, som var­je år sam­man­stäl­ler pri­ser­na på cir­ka 30 000 lunch­me­ny­er, har pri­ser­na på lunch ökat med 2,40 se­dan för­ra året. Snitt­pri­set på en lunch i Sve­ri­ge lig­ger i dag på 94,90. Dy­rast är det att äta i Öre­bro, som snit­tar på 98,20. Gö­te­borg lig­ger i snitt på 91 kro­nor, en ök­ning med 1,20 kro­nor se­dan 2016.

Tren­den med öka­de lunch­pri­ser be­räk­nas hål­la i sig och Gastro­ga­te räk­nar med att snitt­pri­set på en lunch kom­mer att över­sti­ga 100 kro­nor fö­re 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.