Nu kom­mer pant på plat­spå­sar

Hallands Nyheter - - Konsument -

ÅTERVINNING: En Hem­köp­bu­tik i Stock­holm blir först med att pro­va pant på plat­spå­sar. I ett pi­lot­pro­jekt kom­mer bu­ti­ken att ta emot på­sar mot peng­ar. Pri­set på på­sar­na höjs med 50 öre och kun­den får till­baks en kro­na, som dras på kö­pe­sum­man i kas­san.

– Vi ser det här som en na­tur­lig ut­veck­ling av att vi på Hem­köp all­tid har strä­vat ef­ter att ta an­svar för mil­jön på ett in­spi­re­ran­de sätt. Fal­ler det här väl ut rul­lar vi ut pant på plast­på­sar till fler av vå­ra bu­ti­ker, sä­ger Tho­mas Gä­re­skog, vd på Hem­köp i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.