Bil­li­gas­te Aaa­bat­te­ri­et bäst i test

Hallands Nyheter - - Konsument -

TEST: Du kan med gott sam­ve­te skip­pa de störs­ta och mest kän­da va­ru­mär­ke­na när du kö­per Aaa­bat­te­ri­er skri­ver tid­skrif­ten Råd & Rön som tes­tat 21 va­ri­an­ter. Bäst i test blev Ae­ro­cell (Lidl) för cir­ka tre kro­nor styck som får höga be­tyg för ut­hål­lig­het. Till bra köp ut­ses bat­te­ri­et från Bil­te­ma, mo­dell 38-370.

Ge­men­samt för samt­li­ga tes­ta­de bat­te­ri­er är att de får säm­re be­tyg för ut­hål­lig­het i ky­la. Mot­stån­det in­u­ti bat­te­ri­cel­ler­na ökar vid ky­la och bat­te­ri­et för­bru­kas snabbt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.