Ät på rätt stäl­le om du vill tap­pa vikt

Hallands Nyheter - - Puls -

STUDIE: För­sö­ker du gå ner i vikt? Då ska du fun­de­ra på var du äter din mat. Fit­ness for men skri­ver om en ame­ri­kansk studie, där man un­der­sökt hur lo­ka­ler på­ver­kar ätan­det. Re­sul­ta­tet vi­sa­de att per­so­ner i ett stort, öp­pet rum med högt i tak, i ge­nom­snitt åt 170 ka­lo­ri­er mer per mål­tid än de per­so­ner som be­fann sig i små, my­si­ga och mer per­son­ligt in­red­da rum.

Slut­sats: håll dig till de små re­stau­rang­er­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.