Ny bok för vet­gi­ri­ga lö­pa­re

Hallands Nyheter - - Puls -

LITTERATUR: Den som vill bli bra på löp­ning be­hö­ver springa myc­ket. Men kans­ke ock­så in­för­skaf­fa sig en del kun­skap. Det sist­nämn­da kan nu med för­del gö­ras ge­nom den nya trä­nings­bo­ken Löp­ning för mo­tio­när och elit. Det är lö­pa­ren och sjuk­gym­nas­ten Eric Ha­ge­lin som skri­vit boken, som är för­ank­rad i in­te mind­re än 200 ve­ten­skap­li­ga stu­di­er, och hand­lar om allt ifrån hur man hål­ler sig ska­de­fri till hur man väl­jer lätt lö­par­s­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.