… men än kan du see­da dig

Hallands Nyheter - - Puls -

MO­TIONS­LOPP: Du som ska cyk­la Cy­kel­va­san bör age­ra snabbt.

I dag kan du näm­li­gen see­da dig till en bätt­re start­plats i täv­ling­en ge­nom att del­ta i Bra Bil XC MTB, som är Gö­te­borgs­gi­rots eget mountain­bi­ke­lopp och ett of­fi­ci­ellt seed­nings­lopp till Cy­kel­va­san.

Lop­pet är 50 kilo­me­ter långt, har start och mål vid He­den och äger se­dan hu­vud­sak­li­gen rum i Del­sjö­om­rå­det med om­nejd. Förs­ta start är kloc­kan 12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.