Dum­pa mo­bi­len när du trä­nar

Hallands Nyheter - - Puls -

STUDIE: Går du på gym är du för­mod­li­gen van vid att se män­ni­skor an­vän­da mo­bi­len när de trä­nar. Det är dock riktigt dumt, skri­ver tid­ning­en Stark. Stu­di­er vi­sar näm­li­gen att den som hål­ler på med sin te­le­fon un­der trä­ning­en får säm­re re­sul­tat. Den som fipp­lar med sin te­le­fon för­säm­rar ba­lan­sen med 45 pro­cent och den som pra­tar i te­le­fon mins­kar ba­lan­sen med 19 pro­cent. Det­ta gör att oli­ka öv­ning­ar in­te kan ut­fö­ras med li­ka hög kva­li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.