Fak­ta: Trä­ning på re­san­de fot

Hallands Nyheter - - Puls -

* Trä­na he­la krop­pen på 20 mi­nu­ter – här är Sand­ras tips på trä­nings­pass för män­ni­skor på re­san­de fot:

Övning 1

* Knä­böj. Al­ter­ne­ra mel­lan att ha föt­ter­na rakt, in­åt och ut­åt. Lägg på ett upp­hopp i var­je böj för att öka in­ten­si­te­ten.

Övning 2

* Arm­häv­ning­ar. Stå på knä om du be­hö­ver, lägg på ett li­tet från­skjut om du vill göra det ex­tra job­bigt. Al­ter­ne­ra grep­pet mel­lan att ha hän­der­na rakt fram, in­åt och ut­åt.

Övning 3

* Ut­fall. Stå med väns­ter ben sta­digt i mar­ken. Gör ett ut­fall fram­åt med hö­ger ben, där­ef­ter åt hö­ger och slut­li­gen bak­åt. Byt si­da och upp­re­pa. Öka far­ten för att göra det job­bi­ga­re.

Övning 4

* Rygg­lyft. Ligg på mar­ken, knip sam­man skul­der­bla­den och lyft över­krop­pen mot ta­ket. Va­ri­e­ra mel­lan att ha ar­mar­na rakt fram­åt, rakt åt si­dan och rakt bak­åt.

Övning 5

* Plan­kan med twist. Stå med ra­ka ar­mar och föt­ter­na i mar­ken, sug in na­veln mot rygg­ra­den. Dra väns­ter knä först ut­an­för väns­ter arm­bå­ge, där­ef­ter rakt fram och slut­li­gen mot hö­ger arm­bå­ge. Byt knä och upp­re­pa.

Tids­upp­lägg

* Ba­ra fan­ta­sin sät­ter grän­ser för hur länge du ska göra var­je övning. Men tre bra upp­lägg är föl­jan­de: * 1: Ta­ba­ta: Kör en övning hårt 20 se­kun­der. Vi­la 10. Upp­re­pa åt­ta gång­er. Gör sam­ma sak för var­je övning. To­tal längd på pas­set: 20 mi­nu­ter. * 2: 40-se­kun­da­re: Kör en övning hårt 40 se­kun­der. Vi­la 20. Upp­re­pa fy­ra gång­er. Gör se­dan sam­ma sak med var­je övning. To­tal längd: 20 mi­nu­ter. * 3: En­mi­nu­ta­re: Kör en övning hårt 60 se­kun­der. Vi­la 30. Upp­re­pa tre gång­er. Gör sam­ma sak för var­je övning. To­tal längd: 22,5 mi­nut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.