Fak­ta: Gö­ran Per­son om pen­sio­ner­na i Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Varberg -

– Pensionssystemet ger för dåliga pensioner. De som får dåliga pensioner är i re­gel män­ni­skor som har job­bat i ett helt liv. För förs­ta gång­en riskerar de att upp­le­va sig själv som fat­tig. Hur kun­de det bli så? – Pensionssystemet kon­stru­e­ra­des en gång i ti­den i ett krislä­ge. Jag var med och gjor­de det, även om jag in­te led­de ar­be­tet. Re­dan då sa jag att det här kom­mer vi att be­hö­va rät­ta till, och nu är vi i ett så­dant lä­ge och vi har peng­ar i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.