Ugns­rostad po­ta­tis

Hallands Nyheter - - Misans Mat -

4 PERS

500 g söt­po­ta­tis 4 sto­ra gu­la po­ta­ti­sar 2 sto­ra röd­lö­kar 2 matske­dar oliv­ol­ja 25 g smör 2 vit­löks­klyf­tor 1 tsk tor­kad tim­jan 1 tsk tor­kad ore­gano 1 tsk tor­kad ba­si­li­ka

Gör så här:

Sätt ug­nen på 200 gra­der. Ska­la söt­po­ta­ti­sen och de and­ra po­ta­ti­sar­na. An­vänd en tunn, vass kniv och skär dem i ca 3 mm tjoc­ka ski­vor. Ska­la röd­lö­ken och skär även den i ski­vor – fast li­te tjoc­ka­re ef­tersom den in­ne­hål­ler mer vat­ten och där­med blir klar for­ta­re än po­ta­ti­sen. Hal­ve­ra lök­ski­vor­na om di­a­me­tern är för stor jäm­fört med det and­ra. Ta fram en ugns­form el­ler en trak­tör­pan­na. Smörj den och mixa se­dan ihop ski­vor­na som på bil­den tills he­la for­men är fylld. Sal­ta och pepp­ra. Smält smö­ret ihop med oliv­ol­ja och pres­sa i vit­lö­ken. Till­sätt kryd­dor­na. Pens­la smör­bland­ning­en över po­ta­tis- och lök­ski­vor­na. Ställ in i ug­nen i en tim­me. Strö över fin­klippt per­sil­ja när det är dags att ser­ve­ra.

FA­VO­RI­TER. Så här års är det lätt att ha eg­na färs­ka kryd­dor hem­ma. Sal­via och ros­ma­rin är giv­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.