Hel­stekt fläsk­fi­lé i ört­sås

Hallands Nyheter - - Misans Mat -

4 PERS

600 g fläsk­fi­lé 3 vit­löks­klyf­tor 3 msk färsk ros­ma­rin 3 msk färsk sal­via 2 dl torrt vitt vin 1 dl kraf­tig kyck­ling­fond 1 dl gräd­de salt, pep­par 3 msk smör raps­ol­ja

Gör så här:

Ta fram fläsk­fi­lén nå­gon tim­me in­nan du ska bör­ja la­ga mat så den hin­ner tem­pe­re­ras. Tor­ka av och skär bort even­tu­el­la hin­nor. Ska­la och hac­ka vit­lö­ken. Grov­hac­ka ros­ma­rin och sal­via (OBS! spa­ra li­te tills det är dags att ser­ve­ra). Ta fram en stor stek­pan­na, el­ler trak­tör­pan­na. Het­ta upp smör och ol­ja på me­del­hög vär­me. Häll i vit­lök, ros­ma­rin och sal­via och rör om i un­ge­fär en mi­nut. Sal­ta och pepp­ra fläsk­fi­lén, lägg den ovan­på grön­saks­hac­ket och bryn den se­dan run­tom i un­ge­fär fem mi­nu­ter. Lyft upp och lägg på en tall­rik. Till­sätt vi­net. An­vänd en trä­gaf­fel för att få upp det som even­tu­ell fastnat i bot­ten. Sjud i ett par, tre mi­nu­ter. Sänk vär­men. Lägg till­ba­ka fi­lén, och täck med loc­ket li­te grand på glänt. Sjud i knappt 15 mi­nu­ter el­ler tills in­ner­tem­pe­ra­tu­ren är 68 gra­der. Vänd fi­lén nå­gon gång un­der ti­den. Slå på li­te varmt vat­ten om du tyc­ker det ser torrt ut. Låt fläsk­fi­lén vi­la på en tall­rik när den är klar.

Öka vär­men ett par snäpp sam­ti­digt som du vis­par. Låt så­sen ko­ka ihop någ­ra mi­nu­ter, häll i gräd­den, sma­ka av och sänk se­dan vär­men igen. Skär fläsk­fi­lén i så tun­na ski­vor du kan. Lägg ner dem i pan­nan i den var­ma så­sen. Strö över sal­via- och ros­ma­rin­hack. Ser­ve­ra!

SÄT­TER SMAK. Smör- och vit­löks­bland­ning­en ger po­ta­ti­sen en fan­tas­tisk smak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.