COLTER WALL

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JAN AN­DERS­SON

Det hän­der in­te of­ta att en låt­skri­va­re i 20-års­ål­dern de­bu­te­rar med ett al­bum som känns rakt ige­nom tid­löst. Men så är den John­ny Cash/kris Kristof­fer­sonin­spi­re­ra­de ka­na­den­sa­ren Colter Wall knap­past nå­gon van­lig 21-åring. Han öpp­na­de ny­li­gen för Lu­cin­da Wil­li­ams på klas­sis­ka Ry­man Au­di­to­ri­um i Nashvil­le, och både Rick Ru­bin och Ste­ve Ear­le har ut­sett ho­nom till sin ge­ne­ra­tions bäs­te sing­er/song­wri­ter. Det kans­ke stäm­mer. Sant är i al­la fall att Colter Wall har en röst mörk och kraf­tig som en nytjä­rad ång­båts­bryg­ga, och en samling akus­tis­ka, av­ska­la­de och spar­samt kom­pa­de prä­ri­e­sång­er som träf­far rätt i hjär­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.