PAUL WELLER

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JAN AN­DERS­SON

Jag lyss­nar på den su­persnyg­ga soul­bal­la­den Long long ro­ad och tänk­te att, yes, nu jäklar! Paul Weller is back on track med sin grym­ma röst. Och med ett al­bum döpt till A kind re­vo­lu­tion föl­jer sä­kert en samling dags­ak­tu­el­la, po­li­tiskt lad­da­de och syl­vas­sa lå­tar. Men, nej, the Mod­fat­her tar in­te pul­sen på sin sam­tid och lyc­kas in­te föl­ja upp sin förs­ta sing­el med någ­ra and­ra full­träf­far. Ett steg fram­åt från det för­ra och rätt hopp­lö­sa al­bu­met Sa­turns pat­tern, ab­so­lut, men in­te så myc­ket mer. Paul Weller är en fan­tas­tisk sång­a­re och låt­skri­va­re som väl­jer att in­te göra fan­tas­tisk mu­sik. Det känns både onö­digt och li­te otill­freds­stäl­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.