Hårdare straff, bätt­re spel!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

HOC­KEY. Hoc­key­spe­la­ren Jakob Lil­ja från Rög­le fick ett väl­digt hårt straff när la­get för ett tag se­dan möt­te Mal­mö Red­hawks. Han crosschec­ka­de Mal­mö spe­la­ren Jens Ols­son i nac­ken. Nu dö­mer Mal­mö tings­rätt lil­ja till en vill­kor­lig dom och 40 dags­bö­ter a 650 kro­nor.

Jag tyc­ker det är bra att Lil­ja får ett hårt straff där­för att det ska bli tyd­ligt att man in­te ska bry­ta mot reg­ler­na.

Att göra mas­sa fu­la sa­ker på hoc­keypla­nen in­går in­te i hoc­keyns spe­lidé. Allt­så för­stör det hoc­keyn när man hål­la på och slåss och åka runt och göra fu­la sa­ker på hoc­keypla­nen.

Så slu­ta med att slåss och göra fu­la sa­ker på hoc­keypla­nen! Man kan få ska­dor för li­vet.

Si­mon Svens­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.