Vem ska star­ta fär­je­lin­jen då?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Dags för en ny fär­je­lin­je?” (10/5).

VAR­BERG. Visst men vem skall star­ta en så­dan? Ste­na gör det in­te på grund av hur Var­bergs kom­mun har be­hand­lat dem och Ste­na Li­ne äger al­la fär­jor från/ till Sve­ri­ge från Strömstad runt Sve­ri­ges syd­spets till Karls­kro­na . Fär­jor med and­ra bo­lags­namn men hu­vud­ä­ga­ren är än­då Ste­na Li­ne.

Nej det är ett dröm sce­na­rio som du har. Ty­värr.

Sit­ting­_­bull

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.