Aki­lov del av ji­ha­dist­nät­verk

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■STOCKHOLMSDÅDET. Man­nen som miss­tänks för Stockholmsdådet, Rakhmat Aki­lov, har i ett nät­verk på so­ci­a­la me­di­er ta­git del av pro­pa­gan­da från den ter­ror­ef­ter­lys­te ji­ha­dist­le­da­ren Abu Sa­loh, en­ligt Sve­ri­ges Ra­dio Ekot. Aki­lov har må­na­der fö­re terror­då­det kun­nat ta del av Sa­lo­hs pro­pa­gan­da via en mel­lan­hand, bland an­nat pre­dik­ning­ar om be­ho­vet av våld­sam ji­had. Det hand­lar fram­för allt om pro­pa­gan­da på den rys­ka so­ci­a­la me­di­er­saj­ten Od­noklassniki, som sär­skilt rik­tar sig mot mi­grant­ar­be­ta­re från Cen­tra­la­si­en.

Po­li­sen vill in­te kom­men­te­ra upp­gif­ter­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.