Sy­ri­er­na går om fin­län­dar­na

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■DEMOGRAFI. Se­dan and­ra världs­kri­get har fin­län­dar­na va­rit den störs­ta grup­pen ut­lands­föd­da i Sve­ri­ge. Men nu är sy­ri­er­na i topp, vi­sar färs­ka siff­ror från SCB som Svens­ka Dag­bla­det rap­por­te­rar om. Skif­tet sked­de i ja­nu­a­ri.

– Det är hi­sto­riskt, sä­ger To­mas Jo­hans­son, ut­re­da­re på SCB, till SVD

I mars var 158 000 Sy­ri­en­föd­da skriv­na i Sve­ri­ge jäm­fört med 153 000 Fin­lands­föd­da. Siff­ror­na gäl­ler de som är med­bor­ga­re el­ler folk­bok­för­da i Sve­ri­ge. Asyl­sö­kan­de in­går in­te. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.