Rum ut­hy­res – hos Nordkorea

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■TYSKLAND/NORDKOREA. Ci­ty Hos­tel i Ber­lin lig­ger nä­ra tu­rist­attrak­tio­ner som Bran­den­bur­ger Tor och Check­point Char­lie och en säng­plats i de­lad sov­sal kos­tar ba­ra drygt 200 kro­nor.

Vad få vet är att bygg­na­den där vand­rar­hem­met är in­rymt ägs av Nordkorea. Dik­ta­tu­ren fick en­ligt Washing­ton Post fas­tig­he­ten i pre­sent av kom­mu­nistre­gi­men i Öst­tyskland.

Nu vill Ang­e­la Mer­kels re­ge­ring stop­pa den lön­sam­ma verk­sam­he­ten, mot bak­grund av ”det stän­digt över­häng­an­de kärn­va­pen­ho­tet”, skri­ver tys­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet, en­ligt Süd­deutsche Zei­tung. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.