Ha­de sorg – fri­as från sjö­fyl­la

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■BROTT. En rysk sjö­kap­ten, som greps miss­tänkt för grovt sjö­fyl­le­ri i Åhus hamn ti­di­ga­re i år, fri­as av Mal­mö tings­rätt.

Kap­te­nen har be­rät­tat att han nyss ha­de fått be­sked att hans hust­ru av­li­dit, och att han då ha­de druc­kit en mind­re mängd vod­ka i sin hytt. Där­ef­ter åter­vän­de han till kom­man­do­bryg­gan, men ef­ter att lot­sen ha­de kom­mit om­bord gick han till­ba­ka till hyt­ten för att dric­ka än­nu mer.

En­ligt rät­ten kan det in­te ute­slu­tas att den höga al­ko­hol­kon­cent­ra­tio­nen upp­stått ef­ter det att lot­sen ta­git över an­sva­ret för far­ty­get. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.