Av­fö­ring är ke­mis­ka va­pen.

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen - MARIELY VALDEZ,

re­ge­rings­fö­re­trä­da­re i Venezuela, kal­lar an­vän­dan­det av av­fö­ring för ett brott som mås­te ge hår­da straff. Härom­da­gen an­vän­de de­mon­stran­ter i Venezuela, som pro­te­ste­rar mot re­ge­ring­en, ”av­fö­rings­bom­ber” mot sä­ker­hets­styr­kor­na. De hem­ma­gjor­da vap­nen har skämt­samt kal­lats för ”poo­poo­tov cock­tails”. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.