I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

SPA­NI­EN. De­mon­stra­tio­ner mot tjur­fäkt­ning sam­ti­digt som den spans­ka tjur­fäkt­nings­pe­ri­o­den i Madrid på­går.

FRANKRIKE. Väl­gö­ren­hets­auk­tion av hund­ra­tals ton ”kär­lekslås” som ta­gits bort från bro­ar.

SM-EKO­NO­MI. Fi­nal om ti­teln ”Svensk mäs­ta­re i eko­no­mi” i Lu­leå.

JU­BI­LE­UM. Kak­näs­tor­net, som in­vig­des av Olof Pal­me 1967, fyl­ler 50 år.

LÖRDAGSINTERVJU. Svea hov­rätt-pre­si­den­ten Fred­rik Wer­säll i Ekot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.