Rättelse: Kor­rek­ta upp­gif­ter om Tre

Hallands Nyheter - - Konsument -

TELEKOM: I går­da­gens ar­ti­kel om ro­a­mingav­gif­ter i Eu­ro­pa fö­re­kom in­ak­tu­el­la upp­gif­ter gäl­lan­de ope­ra­tö­ren Tre. Föl­jan­de ska gäl­la för Tre.

Med start 29 maj lå­ter ope­ra­tö­ren Tre si­na kun­der att ringa, sms:a och an­vän­da he­la sin surf­pott in­om EU/EES ut­an att det med­för ex­tra kost­na­der och ut­an surf­tak. Det in­ne­bär att om en kund har ett mo­bi­la­bon­ne­mang med 60GB surf, kan he­la surf­pot­ten på 60GB an­vän­das på ut­lands­re­san in­om EU/EES ut­an att det kos­tar nå­got ex­tra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.