Nor­val­la i led­ning ef­ter der­by­vinst

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 5 HAL­LAND: Topp­mö­tet mel­lan Löf­ta­da­len och Nor­val­la slu­ta­de i bor­t­a­la­gets fa­vör, 1-2 (0-1).

– Ty­piskt der­by, ställ­nings­krig och gans­ka chans­fat­tigt. Nor­val­la ut­nytt­jar två av vå­ra miss­tag. Det var vår säms­ta match för sä­song­en där he­la la­get un­der­pre­ste­ra­de, sa Mat­ti­as Hal­lengärd, trä­na­re i Löf­ta­da­len.

Bå­da la­gen låg i top­pen av ta­bel­len med tio po­äng var­de­ra ef­ter fy­ra spe­la­de mat­cher.

– Vi vet att Löf­ta­da­len är kvicka så vi gick över till 4-3-3 och sat­te hög­re press vil­ket gjor­de att vi vann myc­ket boll. Skönt att en tak­tisk för­änd­ring fun­ge­ra­de, sa Nor­val­las trä­na­re, Mi­kael Östh.

Nor­val­las vinst gör att de går upp i se­ri­e­led­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.