Sta­bil se­ger för Dero­me/ås­klos­ter

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 5 HAL­LAND: Dero­me/ås­klos­ter fort­sät­ter ånga på i top­pen ef­ter se­ger 2–0 (0–0) hem­ma mot Korn­hult/hishult un­der fre­da­gen. Det förs­ta må­let, som föll i den 63:e mi­nu­ten, kom till ef­ter ett bra an­fall som av­slu­ta­des med ett vol­ley­skott från Da­vid An­tons­son. Pe­ter Vall­me­vik av­gjor­de se­dan till­ställ­ning­en med sitt 2–0-mål i den 76:e mi­nu­ten.

– Han tryc­ker upp den i nät­ta­ket i sam­band med en hör­na. Det var för­lö­san­de, då ha­de de ing­en kraft kvar att ge, be­rät­ta­de Pe­ter Birk, trä­na­re för D/Å. Vi ha­de spelö­ver­tag he­la mat­chen men fram­för allt i förs­ta halv­lek ha­de vi svårt att ska­pa chan­ser.

Näs­ta vec­ka får D/Å kän­na på tufft mot­stånd. Då vän­tar topp­kon­kur­ren­ter­na Nor­val­la på bor­ta­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.