Fem mål i förs­ta halv­lek för Lä­jet

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 5 HAL­LAND: Träslövslä­ge fort­sät­ter vin­na på hem­ma­plan, den­na gång­en slog man jum­bon To­rup/rydö med 6-2 (5-2).

– Förs­ta 20 mi­nu­ter­na är okon­cen­tre­ra­de och då­ligt spel men när de gör 1-1 blir vi nog­gran­na­re. Se­dan är vi väl­digt ef­fek­ti­va i res­ten av förs­ta halv­lek, trots att vi in­te ska­par så myc­ket gör vi fem mål. I and­ra halv­lek spe­lar vi bätt­re men då är ef­fek­ti­vi­tet obe­fint­lig, me­na­de trä­na­ren i Träslövslä­ge, Thord Ax­els­son.

Lä­jet trivs på sitt eg­na konst­gräs där de har ta­git al­la si­na po­äng hit­tills i år. Jo­han­nes Fors­berg stod för ett hat­t­rick i mat­chen och An­ton Ric­kards­son gjor­de ett ka­non­bra in­hopp i sin de­but.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.