Jämn kamp Mer­ce­des– Fer­ra­ri

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Sla­get om For­mel 1 har bli­vit en gi­gan­ter­nas kamp mel­lan Fer­ra­ri och Mer­ce­des. En oer­hört jämn kamp.

– Det hand­lar om de­tal­jer, var­je li­ten bit har be­ty­del­se, sä­ger Mer­ce­des-fö­ra­ren Valt­te­ri Bot­tas in­för Spa­ni­ens GP.

Fin­län­da­ren, som vann det se­nas­te for­mel 1-lop­pet i Sotji, lig­ger trea i Vm-ställ­ning­en ef­ter Fer­ra­ris Se­basti­an Vet­tel och Mer­ce­des Lewis Ha­mil­ton. Fer­ra­ris Ki­mi Rä­ik­kö­nen är fy­ra.

I stall­mäs­ter­ska­pet är det så jämnt det kan bli – Mer­ce­des har 136 po­äng och Fer­ra­ri 135.

TILL MOR­GON­DA­GENS LOPP i Bar­ce­lo­na hop­pas Mer­ce­des ha fått ord­ning på si­na pro­blem med däc­ken som på­ver­kat ae­ro­dy­na­mi­ken.

– Vi fo­ku­se­rar på att få däck­bi­tar­na så op­ti­ma­la som möj­ligt, sä­ger Bot­tas.

Det såg lo­van­de ut un­der går­da­gens trä­ning då Mer­ce­des-fö­rar­na var snab­bast med Ha­mil­ton som den snab­bas­te i bå­da trä­ning­ar­na. Fer­ra­ri­fö­rar­na Rä­ik­kö­nen och Vet­tel var trea re­spek­ti­ve fy­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.