Fak­ta: Kristo­fer Grec­zu­la

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Ål­der: 25 * Bor: Med flick­vän i Stock­holm

* Bak­grund: Har spe­lat i ban­den Damn De­li­cious och The Fe­lix in­nan han nu sat­sar på so­lo­kar­riä­ren. * Mu­si­ka­lis­ka fö­re­bil­der: Mi­chael Jack­son, Bru­ce Spring­s­teen, Ae­rosmith och Be­at­les bland det gam­la gar­det. Bland ny­a­re ar­tis­ter, bland and­ra Ali­cia Keys, Ade­le, Ry­an Adams och Daft Punk. * Ak­tu­ell med: Sing­eln ”Tas­te” som släpps 26 maj på skiv­bo­la­get Uni­ver­sal Mu­sic och Rehn Mu­sic Group.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.