Fly till sol och god mat i skö­na An­da­lu­si­en!

Hallands Nyheter - - Dagboken -

Läm­na mör­ka och kal­la Sve­ri­ge för en skön vis­tel­se i spans­ka An­da­lu­si­en i vin­ter. Här vän­tar god mat, kul­tur, sol och spän­nan­de ut­flyk­ter till Pi­cas­sos Ma­la­ga, Gra­na­da med Al­ham­b­ra, Ron­da, Se­vil­la, Ner­ja med me­ra. Un­der re­san, 1 no­vem­ber till 22 no­vem­ber, bor du be­kvämt med halv­pen­sion, pool och un­der­håll­ning nä­ra stran­den i den fi­na kust­sta­den Be­nal­ma­de­na. Du be­ta­lar från 12975 kr/per­son. I pri­set in­går di­rekt­flyg från Gö­te­borg, trans­fers samt 5 in­tres­san­ta ut­flyk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.