När Har­ry träf­fa­de Sal­ly

KO­ME­DI

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Kan män och kvin­nor ba­ra va­ra vän­ner? Vi föl­jer Har­ry (Bil­ly Crys­tal) och Sal­ly (Meg Ry­an) från stu­den­tår i Chi­ca­go till vux­en­liv i New York och får en om­ta­lad scen på lunch­stäl­le på kö­pet. (USA. 1989) TV4 21.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.