VÄ­DER

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

När var­ma­re luft bör­jar nå Skan­di­na­vi­en får vi mel­lan 15 och 19 gra­der. Vå­ren är de­fi­ni­tivt här nu. Det var väl på ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.