Sko­lan bor­de bör­ja se­na­re

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

SKOLA. Många tyc­ker det är job­bigt att gå upp på skol­da­gen. När man är trött bru­kar man bli stres­sad och glöm­mer t ex läx­an.

För det förs­ta så är det bra att gå upp se­na­re för då kan man job­ba bätt­re i sko­lan.

För det and­ra be­hö­ver man bör­ja se­na­re så blir man in­te så stres­sad på mor­go­nen.

När man går upp se­na­re så kan man job­ba bätt­re. När man bör­jar se­na­re så blir man in­te li­ka stres­sad.

Så klart så får man ju slu­ta se­na­re.

Tu­va Jiglind Vil­le Törn­ros Ted Karls­son

Klass 3:2 An­kar­sko­lan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.