Kas­sa­ap­pa­rat stals vid in­brott hos Cam­pea

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Cam­pea, som säl­jer hus­bi­lar och hus­vag­nar, ha­de in­brott i fre­dags­kväll. Kloc­kan 22.18 ut­lös­tes in­brottslar­met på fle­ra sek­tio­ner i fö­re­ta­gets lo­ka­ler på Vin­bergs­vä­gen ute vid Fal­ken­bergs­mo­tet.

Nå­gon ha­de ta­git sig in ge­nom att kros­sa en­tré­dör­ren som är i glas. Gär­nings­man­nen för­svann med en kas­sa­ap­pa­rat. Det är oklart hur myc­ket peng­ar som för­va­ra­des i den.

Po­li­sen sök­te ige­nom fas­tig­he­ten med hund, men hittade ing­en gär­nings­man. Po­li­sen hop­pas att det finns över­vak­nings­film att ta hjälp av i det fort­sat­ta ut­red­nings­ar­be­tet.

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

BÖR­JAR TRÖTT­NA. Fort­fa­ran­de har ing­et hänt med Bur­ger Inns lo­ka­ler, men Fa­bo me­nar att det ba­ra hand­lar om en li­ten för­se­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.