Krav på nya lä­gen­he­ter i med­bor­gar­för­slag

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Det be­hövs bil­li­ga hy­res­rät­ter i Fal­ken­bergs in­land. Där­för vill en kom­mu­nin­vå­na­re att det byggs fler. I ett med­bor­gar­för­slag fö­re­slår han att det byggs nya bo­stä­der i Älv­se­red, Ätran, Gäl­la­red, Ul­la­red, Ves­si­ge och Oko­me. Han ser det som bo­stä­der där bå­de unga och äld­re kan bo­sät­ta sig och und­rar i sitt för­slag när en så­dan sats­ning kan va­ra möj­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.