Stä­der age­rar ef­ter terror­dåd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■STOCKHOLMSDÅDET. Åt­ta av lan­dets tio störs­ta stä­der ut­re­der hur sä­ker­he­ten kan hö­jas på ga­tor och torg ef­ter terror­då­den i Stock­holm, Ber­lin och Nice.

I en en­kät som SVT Ny­he­ter gjort sva­rar fle­ra stä­der att de ut­re­der el­ler har be­slu­tat om att sät­ta ut fy­sis­ka hin­der som stop­par ter­ro­ris­ter från att an­vän­da for­don vid terror­dåd. And­ra sä­ger att de över­vä­ger mer ka­me­raö­ver­vak­ning.

På Drott­ning­ga­tan i Stock­holm, där en last­bil kör­de ihjäl fem män­ni­skor, ska Stock­holms stad sät­ta ut fler och stör­re be­tong­le­jon. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.