”En hän­syns­lös pro­vo­ka­tion”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■NORDKOREA. Nordkorea har åter­i­gen skju­tit upp en ro­bot, som en­ligt be­dö­ma­re kan ha läng­re räck­vidd än ti­di­ga­re va­ri­an­ter.

En ”hän­syns­lös pro­vo­ka­tion”, sä­ger gran­nen Syd­ko­re­as ny­till­träd­de pre­si­dent Moon Jae-in om upp­skjut­ning­en. Ja­pan gick ock­så di­rekt ut och pro­te­ste­ra­de. Vi­ta hu­set sä­ger i ett ut­ta­lan­de att pre­si­dent Do­nald Trump ”in­te kan tän­ka sig att Ryssland är nöjt”, med tan­ke på att ro­bo­ten lan­da­de när­ma­re Ryssland än Ja­pan. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.