Po­li­sen pra­ta­de ut för­skan­sad man

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. En man har fri­hets­be­rö­vats på en mind­re ort i Jämt­land ef­ter att han miss­hand­lat sin sam­bo och even­tu­ellt ock­så ett barn. När po­li­sen kom fram ha­de de öv­ri­ga i fa­mil­jen läm­nat hu­set men man­nen be­väp­na­de sig med en kniv, väg­ra­de kom­ma ut och för­skan­sa­de sig i bo­sta­den. Po­li­sen in­led­de för­hand­ling­ar med man­nen och ef­ter un­ge­fär en och en halv tim­me var dra­mat över.

– Han la­de ifrån sig kni­ven och kom ut, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Bör­je Öh­man. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.